ПРВИОТ МАГИСТРИРАН СТУДЕНТ НА ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ

Првиот магистриран студент на Економски институт – Скопје, м-р Зоран Станковски, кој во 2002 година магистрираше на студиската програма Меѓународна економија, беше во посета на Институтот. Во таа прилика му беше врачена Плакета и му беше подарен примерок од монографијата „70 години Економски институт – Скопје“.