Во просториите на Економски Институт – Скопје се одржа презентација на деловниот софтвер Pantheon ERP

Во просториите на Економски Институт – Скопје се одржа презентација на деловниот софтвер Pantheon ERP како дел од соработката по потпишувањето на партнерскиот договор помеѓу Економски Институт – Скопје и Даталаб МК што претставува чекор кон креирање на Лабораторијата за дигитална трансформација.