Цветанка Стефановска

самостоен рефернт-администратор

Повеќе за Цветанка Стефановска

 

Родена e во 1980 година во Скопје, Република Северна Македонија. Средно училиште има завршено во средното економско училиште „Васил Антевски Дрен” – економски техничар. Високо образование спроведува на Универзитетот за туризам и менаџмент, насока Меѓународен маркетинг менаџмент и е во завршната година. Работниот ангажман го започнува во ЈУДГОЦ „13 ноември“ како благајник, а во Економскиот институт-Скопје од 2019 година како самостоен референт-администратор.