ДОКУМЕНТИ

СТАТУТ НА ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ СКОПЈЕ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ПРОТОКОЛ ЗА ФУНКЦИОНИРАЊЕ И ОДНЕСУВАЊЕ ВО УСЛОВИ НА КОВИД 19

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ


План за јавни набавки во 2021-та година на Економскиот Институт – Скопје (прегледај

План за јавни набавки во 2021-та година на Економскиот Институт – Скопје (прегледај

План за јавни набавки во 2019-та година на Економскиот Институт – Скопје (прегледај


ПОЛИТИКАТА ЗА ОТВОРЕН ПРИСТАП НА ИСТРАЖУВАЧКИ РЕСУРСИ НА ЕКОНОМСКИОТ ИНСТИТУТ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ

ЕТИЧКИ КОДЕКС HA УНИВЕРЗИТЕТОТ „Св. КИРИЛ И МЕТОДИЈ" во СКОПЈЕ

ПРОЧИТАЈ ПОВЕЌЕ