Известување за уписот на семестар за втор циклус студии

Почитувани студенти, 

 Се информираат студентите од втор циклус студии дека уписот на семестар ќе се врши од 3.10.2022 год до 07.10.2022 год 

Потребни документи

  • Образец за запишување семестар уредно пополнет; 
  • Уплатница со уплатена рата од сумата предвидена за нивното 
  • студирање; 

 Со почит,
Економски институт-Скопје