КОНФЕРЕНЦИИ

Меѓународна научна конференција „Современи трендови и перспективи на економското закрепнување“ (International Scientific Conference “Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery”)

Од 10-11 октомври 2014 година, на Универзитетот во Ница Софија Антиполис (Universite de Nice Sophia Antipolis) се одржа меѓународна научна конференција „Современи трендови и перспективи на економско закрепнување“. Економскиот институт – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија заедно со Институтот за економски науки од Белград, Република

Прочитај повеќе »

КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НАУКАТА ВО ЕКОНОМИЈАТА БАЗИРАНА НА ЗНАЕЊЕ – СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, ОДРЖАНА НА 30.05.2012 ГОДИНА

На 30 мај 2012 година, во хотелот Холидеј Ин беше одржана научната конференција „Предизвиците на науката во Економијата базирана на знаење – состојби и перспективи“, под покровителство на Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорѓе Иванов. Темата на конференцијата со која се одбележа големиот јубилеј беше посветена токму на развојот и

Прочитај повеќе »

КОНФЕРЕНЦИЈА „РЕГИОНАЛНАТА ТРГОВСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРИДОБИВКИ И ПРЕДИЗВИЦИ“, ОДРЖАНА НА 12.12.2011 ГОДИНА

Meѓународната конференција на тема „Регионалните трговски интеграции на земјите од југоисточна Европа – придобивки и предизвици” во организација на Економскиот институт – Скопје и ЛСЕ, Лондон (London School of Economics), се одржа на 12 декември 2011 година во Скопје. Со свои реферати на конференцијата учествуваа: г-ѓа Рената Витез: “ЦЕФТА 2006

Прочитај повеќе »

КОНФЕРЕНЦИИ

Конференции

Меѓународна научна конференција „Современи трендови и перспективи на економското закрепнување“ (International Scientific Conference “Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery”)

Од 10-11 октомври 2014 година, на Универзитетот во Ница Софија Антиполис (Universite de Nice Sophia Antipolis) се одржа меѓународна научна конференција „Современи трендови и перспективи на економско закрепнување“. Економскиот институт – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија заедно со Институтот за економски науки од Белград, Република

Прочитај повеќе »
Конференции

КОНФЕРЕНЦИЈА „ПРЕДИЗВИЦИТЕ НА НАУКАТА ВО ЕКОНОМИЈАТА БАЗИРАНА НА ЗНАЕЊЕ – СОСТОЈБИ И ПЕРСПЕКТИВИ“, ОДРЖАНА НА 30.05.2012 ГОДИНА

На 30 мај 2012 година, во хотелот Холидеј Ин беше одржана научната конференција „Предизвиците на науката во Економијата базирана на знаење – состојби и перспективи“, под покровителство на Претседателот на Република Македонија д-р Ѓорѓе Иванов. Темата на конференцијата со која се одбележа големиот јубилеј беше посветена токму на развојот и

Прочитај повеќе »
Конференции

КОНФЕРЕНЦИЈА „РЕГИОНАЛНАТА ТРГОВСКА ИНТЕГРАЦИЈА НА ЗЕМЈИТЕ ОД ЈУГОИСТОЧНА ЕВРОПА: ПРИДОБИВКИ И ПРЕДИЗВИЦИ“, ОДРЖАНА НА 12.12.2011 ГОДИНА

Meѓународната конференција на тема „Регионалните трговски интеграции на земјите од југоисточна Европа – придобивки и предизвици” во организација на Економскиот институт – Скопје и ЛСЕ, Лондон (London School of Economics), се одржа на 12 декември 2011 година во Скопје. Со свои реферати на конференцијата учествуваа: г-ѓа Рената Витез: “ЦЕФТА 2006

Прочитај повеќе »