Конкурс за запишување на студенти на втор циклус на студии 2021/2022

Почитувани,
Во тек се уписите за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2021/2022 година на следниве програми :
– Финансиски менаџмент
– Претприемништво
– Меѓународна трговија
– Меѓународен менаџмент
– Агробизнис
– Менаџерска економија
– Бизнис логистика
– Логистика на бизнисот

Повеќе информации за уписите на следниот ЛИНК