Лина Георгиевска

Советник за нормативно – правни работи

Повеќе за Лина Георгиевска

 

Лина Георгиевска е родена на 26.07.1989 година во Скопје. Завршила додипломски и мастер студии на Правен факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” во Скопје. Една година стажирала во Кривичниот суд Скопје 1, Скопје. Во 2016 година го положила правосудниот испит. Работното искуство го започнува во 2016 година во приватна фирма како правник. Од 2020 година се вработува во Економскиот институт, како советник за нормативно – правни работи.