Меѓународна научна конференција „Современи трендови и перспективи на економското закрепнување“ (International Scientific Conference “Contemporary Trends and Prospects of Economic Recovery”)

Од 10-11 октомври 2014 година, на Универзитетот во Ница Софија Антиполис (Universite de Nice Sophia Antipolis) се одржа меѓународна научна конференција „Современи трендови и перспективи на економско закрепнување“. Економскиот институт – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија заедно со Институтот за економски науки од Белград, Република Србија и уште неколку други организации беа коорганизатори на овој значаен научен собир. На конференцијата беа презентирани голем број научни трудови од различни области на економијата. Мислењата во врска со презентираните резултати беа разменети во многу динамична работна атмосфера. За време на конференцијата имаше многу билатерални средби и преговори за организација на претстојните научни собири.

Повеќе информации: https://www.ien.bg.ac.rs/data/images/arhiva%20konferencija/2014_okt10_contemporary_trends_and_prospects.pdf