Одбрана на докторска дисертација на м-р Арбенита Косуми

Докторска дисертација – Арбенита Косуми

Тема: PROFITABILITY DETERMINANTS OF COMMERCIAL BANKS IN DYNAMIC ENVIRONMENT: EVIDENCES FROM THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA

Ментор: Проф. д-р Климентина Попоска

одбрана: 17.02.2022 година, со почеток во 12.00 часот

Начин на одбрана: Електронски, преку Teams на следниот ЛИНК