Работна посета на Институтот за економски науки во Белград

Работна средба и вмрежување на вработените од Економски институт – Скопје и Институтот за економски науки во Белград што на наше огромно задоволство поттикна размена на мислења и споделување на искуства за заеднички идни активности и можности за продлабочена соработка.