СООПШТЕНИЕ: Одбрана на докторска дисертација на м-р Петар Богојески

Согласно член 242 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт– Скопје известува дека кандидатот м-р Петар Богојески јавно ќе ја брани неговата докторска дисертација под наслов:

„Трендови на претприемништво во јавниот сектор на Европската Унија, со осврт на македонскиот јавен сектор“.

 

Јавната одбрана ќе се одржи на ден 22.1.2024 година – понеделник, во 12,00 часот, во Големата сала на Економски институт- Скопје.