ВЕБИНАРИ

Вебинар: Предизвици и можности за развој на МПС во РСМ

На 23.11.2022 година во организација на Екoномскиот институт – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а како дел од јубилејната програма на институтот за одбележување на неговото 70 годишно постоење, се одржа вебинар на тема Предизвици и можности за развој на МПС во Република Северна Македонија. Предавачите

Прочитај повеќе »

ВЕБИНАР: Предизвици и можности за развој на МСП во РСМ

Почитувани, Чест ни е да Ве известиме дека Економскиот институт – Скопје годинава прославува 70-годишнина. За таа цел Економскиот институт-Скопје, меѓу другите активности, организира и серија на вебинари на релевантни и актуелни теми, како можност за презентирање на научно истражување, размена на мислења и иницирање академска дискусија. Вториот вебинар од

Прочитај повеќе »

Вебинар: Пост Ковид-19 предизвици за развој на Македонската Економија

На 6.4.2022 година во организација на Екномскиот институт – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а како дел од јубилејната програма на институтот за одбележување на неговото 70 годишно постоење, се одржа вебинар на тема Пост Ковид-19 предизвици за развој на македонската економија. Предавачите проф. д-р Силвана

Прочитај повеќе »

Вебинар на тема: ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ

На 19.4.2021 година во организација на Екномски институт – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Северна Македонија и TOBB ETU Универзитетот од Анкара, Турција, се одржа вебинар на тема ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ. Модератор на вебинарот беше Проф. д-р Зоран Иванов од TOBB ETU,

Прочитај повеќе »
Вебинари

Вебинар: Предизвици и можности за развој на МПС во РСМ

На 23.11.2022 година во организација на Екoномскиот институт – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а како дел од јубилејната програма на институтот за одбележување на неговото 70 годишно постоење, се одржа вебинар на тема Предизвици и можности за развој на МПС во Република Северна Македонија. Предавачите

Прочитај повеќе »
Вебинари

ВЕБИНАР: Предизвици и можности за развој на МСП во РСМ

Почитувани, Чест ни е да Ве известиме дека Економскиот институт – Скопје годинава прославува 70-годишнина. За таа цел Економскиот институт-Скопје, меѓу другите активности, организира и серија на вебинари на релевантни и актуелни теми, како можност за презентирање на научно истражување, размена на мислења и иницирање академска дискусија. Вториот вебинар од

Прочитај повеќе »
Вебинари

Вебинар: Пост Ковид-19 предизвици за развој на Македонската Економија

На 6.4.2022 година во организација на Екномскиот институт – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а како дел од јубилејната програма на институтот за одбележување на неговото 70 годишно постоење, се одржа вебинар на тема Пост Ковид-19 предизвици за развој на македонската економија. Предавачите проф. д-р Силвана

Прочитај повеќе »
Вебинари

Вебинар на тема: ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ

На 19.4.2021 година во организација на Екномски институт – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Северна Македонија и TOBB ETU Универзитетот од Анкара, Турција, се одржа вебинар на тема ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ. Модератор на вебинарот беше Проф. д-р Зоран Иванов од TOBB ETU,

Прочитај повеќе »