Home » Алумни

Алумни

Алумни

АЛУМНИ: М-р Александра Стевковска

Магистерските студии на Економскиот Институт Скопје, Универзитет Св.Кирил и Методиј, …

Прочитај повеќе →
Алумни

АЛУМНИ: М-р Ивана Георгиевска

Топло го препорачувам Економскиот Институт – Скопје, работејќи со бенефитите …

Прочитај повеќе →
Алумни

АЛУМНИ: М-р Зоран Џотов

Желбата да напредувам во кариерата и секогаш да бидам во …

Прочитај повеќе →
Алумни

АЛУМНИ: М-р Валентина Тодоровска

Последипломските студии на Економскиот институт-Скопје, на насоката Финансиски менаџмент,  ми овозможија …

Прочитај повеќе →
Алумни

АЛУМНИ: М-р Киро Чадиковски

Ми причинува огромно задоволство да го споделам моето лично искуство …

Прочитај повеќе →
Алумни

АЛУМНИ: М-р Софија Куновска

Времето поминато на магистерските студии на Економски Институт-Скопје, Универзитет Св. …

Прочитај повеќе →
Алумни

АЛУМНИ: М-р Катерина Костадинова Даскаловска

Кога после многу години работно искуство поминав од полето на …

Прочитај повеќе →
Алумни

АЛУМНИ: М-р Анита Митева

Желбата да се усовршувам на професионален план и да завршам …

Прочитај повеќе →
Алумни

АЛУМНИ: М-р Билјана Хаџи-Јанева

По завршувањето на студиите се вработив во банка. Праксата и …

Прочитај повеќе →
Алумни

АЛУМНИ: м-р Зоран Јанкуловски

Студирањето на втор циклус на студии при Економскиот институт-Скопје, на …

Прочитај повеќе →
Алумни

м-р Моника Бориќ

Амбицијата да го продолжам своето професионално усовршување во сферата на …

Прочитај повеќе →