НАСТАНИ
Еднонеделна меѓународна студентска мобилност на докторандите од Економски институт – Скопје

Докторандите од Економски институт – Скопје реализираа еднонеделна меѓународна студентска мобилност на Институтот за економски науки во Белград. Во рамки

Прочитај повеќе »
Економски Развој
СПЕЦИЈАЛНИ ИЗДАНИЈА НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.24 No. 2/2022, October 2022

Излегоа најновите три броеви, специјални изданија, на нашето списание  Economic Development– Економски развој год.24 бр.2,3 и 4 (2022). Трудовите кои се вклучени во списанието се  презентирани на Научната

Прочитај повеќе »