ЕРАЗМУС+

Конкурс за студентска мобилност во рамки на ERASMUS+ програмата за летниот семестар во академската 2022-2023

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. Право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година  на студии. Времетраење на мобилноста за студенти: еден семестaр (летен

Прочитај повеќе »
Еразмус

Конкурс за студентска мобилност во рамки на ERASMUS+ програмата за летниот семестар во академската 2022-2023

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. Право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година  на студии. Времетраење на мобилноста за студенти: еден семестaр (летен

Прочитај повеќе »