КОНФЕРЕНЦИИ

Интернационална Конференција, онлајн, 1ви јуни 2022 (ВИДЕО)

Оваа година Економски Институт – Скопје прославува 70 години од своето постоење. Низ годините Економски Институт – Скопје ги прославува своите годишнини со научни конференции, меѓу другите активности, на релевантни и актуелни теми, како можност за презентација на научни истражувања, размена на мислења и започнување на академска дискусија. Како дел

Прочитај повеќе »

“ЕВРОПСКИТЕ ЕКОНОМИИ ПО КОВИД-19: ПРЕДИЗВИЦИ И ИМПЛИКАЦИИ ЗА МАКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА’’

На 27-28 Октомври 2022 година Институтот за економски науки од Белград организира меѓународна научна XIV-та годишна конференција на тема: “European Economies after Covid-19: Challenges and implications for the Macroeconomic Policy’’. Економски институт – Скопје и останатите институтции од асоцијацијата SEEA  се јавуваат во улога на коорганизатори на оваа конференција. Повеќе детали за конференцијата можете да најдете на следниов

Прочитај повеќе »

XII МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “НОВИ ТРЕНДОВИ ВО БИЗНИС ЕКОНОМИЈАТА: КОНКУРЕНТНОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИСКИ ИНОВАЦИИ

XII МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “НОВИ ТРЕНДОВИ ВО БИЗНИС ЕКОНОМИЈАТА: КОНКУРЕНТНОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИСКИ ИНОВАЦИИ”, организирана од Економски Институт – Белград, Република Србија и Економски Институт – Скопје, Република Северна Македонија, 28-29 октомври 2020 година. ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА НАСТАНОТ Економски Институт ја најавува XII Меѓународна научна конференција. Секоја година оваа конференција

Прочитај повеќе »

V. Меѓународен симпозиум за сметководство и финансии (5th International symposium on Accounting and Finance – ISAF, 2019)

Петтиот меѓународен симпозиум за сметководство и финансии се одржа во Бурса/ТУРЦИЈА во периодот 1-4 мај, 2019 година. Конференцијата се реализираше во ко-организација на Здружението на академици за сметководство и финансии (MUFAD), Турција; Универзитетот Бурса Улудаг,Турција; Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Економскиот институт-Скопје, Република Македонија и Државниот економски универзитет

Прочитај повеќе »

IV. Mеѓународен симпозиум за сметководство и финансии (4th International symposium on Accounting and Finance – ISAF, 2017)

Во периодот од 3 до 5 Јуни 2017 година, во Охрид, Република Македонија се одржа Четвртиот Меѓународен симпозиум за сметководство и финансии организиран од Здружението на академици по сметководство и финансии (ААФА), Турција; Економскиот институ – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија и Универзитетот „Улудаг“, Турција.

Прочитај повеќе »

НАСЕЛЕНИЕТО НА БАЛКАНОТ НА ПРАГОТ НА 21-ОТ ВЕК

Економскиот институт – Скопје и DemoBalk асоцијацијата успешно ја организираа Петтата меѓународна конференција за демографијата на Балканот “Населението на Балканот на прагот на 21-от век”, во Охрид, од 21-24 октомври 2015 година. Оваа конференција имаше за цел да ја оцени демографската ситуацијата на Балканот на прагот на 21 век и да ги

Прочитај повеќе »

КОНФЕРЕНЦИИ

Video

Интернационална Конференција, онлајн, 1ви јуни 2022 (ВИДЕО)

Оваа година Економски Институт – Скопје прославува 70 години од своето постоење. Низ годините Економски Институт – Скопје ги прославува своите годишнини со научни конференции, меѓу другите активности, на релевантни и актуелни теми, како можност за презентација на научни истражувања, размена на мислења и започнување на академска дискусија. Како дел

Прочитај повеќе »
Конференции

“ЕВРОПСКИТЕ ЕКОНОМИИ ПО КОВИД-19: ПРЕДИЗВИЦИ И ИМПЛИКАЦИИ ЗА МАКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА’’

На 27-28 Октомври 2022 година Институтот за економски науки од Белград организира меѓународна научна XIV-та годишна конференција на тема: “European Economies after Covid-19: Challenges and implications for the Macroeconomic Policy’’. Економски институт – Скопје и останатите институтции од асоцијацијата SEEA  се јавуваат во улога на коорганизатори на оваа конференција. Повеќе детали за конференцијата можете да најдете на следниов

Прочитај повеќе »
Конференции

XII МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “НОВИ ТРЕНДОВИ ВО БИЗНИС ЕКОНОМИЈАТА: КОНКУРЕНТНОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИСКИ ИНОВАЦИИ

XII МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “НОВИ ТРЕНДОВИ ВО БИЗНИС ЕКОНОМИЈАТА: КОНКУРЕНТНОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИСКИ ИНОВАЦИИ”, организирана од Економски Институт – Белград, Република Србија и Економски Институт – Скопје, Република Северна Македонија, 28-29 октомври 2020 година. ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА НАСТАНОТ Економски Институт ја најавува XII Меѓународна научна конференција. Секоја година оваа конференција

Прочитај повеќе »
Конференции

V. Меѓународен симпозиум за сметководство и финансии (5th International symposium on Accounting and Finance – ISAF, 2019)

Петтиот меѓународен симпозиум за сметководство и финансии се одржа во Бурса/ТУРЦИЈА во периодот 1-4 мај, 2019 година. Конференцијата се реализираше во ко-организација на Здружението на академици за сметководство и финансии (MUFAD), Турција; Универзитетот Бурса Улудаг,Турција; Универзитетот Св. Кирил и Методиј во Скопје, Економскиот институт-Скопје, Република Македонија и Државниот економски универзитет

Прочитај повеќе »
Конференции

IV. Mеѓународен симпозиум за сметководство и финансии (4th International symposium on Accounting and Finance – ISAF, 2017)

Во периодот од 3 до 5 Јуни 2017 година, во Охрид, Република Македонија се одржа Четвртиот Меѓународен симпозиум за сметководство и финансии организиран од Здружението на академици по сметководство и финансии (ААФА), Турција; Економскиот институ – Скопје, Универзитет Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Македонија и Универзитетот „Улудаг“, Турција.

Прочитај повеќе »
Конференции

НАСЕЛЕНИЕТО НА БАЛКАНОТ НА ПРАГОТ НА 21-ОТ ВЕК

Економскиот институт – Скопје и DemoBalk асоцијацијата успешно ја организираа Петтата меѓународна конференција за демографијата на Балканот “Населението на Балканот на прагот на 21-от век”, во Охрид, од 21-24 октомври 2015 година. Оваа конференција имаше за цел да ја оцени демографската ситуацијата на Балканот на прагот на 21 век и да ги

Прочитај повеќе »