ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЕКТС

ИЗВЕСТУВАЊЕ

Започнувајќи од учебната 2023/2024 година студентите на вториот циклус студии на Економскиот институт во Скопје ќе се запишуваат по новите студиски програми. Старите студиски програми остануваат да важат за студентите запишани пред учебната 2023/2024 година.

Освен научноистражувачката дејност, Економскиот институт – Скопје, во рамките на своите активности, спроведува и високообразовна дејност од втор и од трет циклус на студии. Oд учебната 1998/99 година, Економскиот институт – Скопје, во рамките на своите активности, организира и спроведува едногодишни и двегодишни последипломски студии структуирани во осум различни студиски програми.

АКАДЕМСКИ КАЛЕНДАР

Конференција
ИСПИТНА СЕСИЈА