70 години Економски Институт Скопје

CALL FOR

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

CONTEMPORARY CHALLENGES OF ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABILITY OF BUSINESSES

Online, 1 st June 2022

 

This year, the Institute of Economics – Skopje celebrates its 70th Anniversary. It has become a long-established tradition for the Institute of Economics-Skopje to celebrate its anniversaries with scientific conferences, among other activities, on relevant and current topics, as an opportunity to present scientific research, exchange opinions and initiate academic discussion. As part of this celebration, the Institute of Economics is organizing an International scientific conference on the theme: Contemporary Challenges of Economic Growth and Sustainability of Businesses, which will be held online on 1st June 2022.

Read More >>

70 години Економски Институт Скопје

CALL FOR

INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

CONTEMPORARY CHALLENGES OF ECONOMIC GROWTH AND SUSTAINABILITY OF BUSINESSES

Online, 1 st June 2022

 

This year, the Institute of Economics – Skopje celebrates its 70th Anniversary. It has become a long-established tradition for the Institute of Economics-Skopje to celebrate its anniversaries with scientific conferences, among other activities, on relevant and current topics, as an opportunity to present scientific research, exchange opinions and initiate academic discussion. As part of this celebration, the Institute of Economics is organizing an International scientific conference on the theme: Contemporary Challenges of Economic Growth and Sustainability of Businesses, which will be held online on 1st June 2022.

Read More >>

ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ-СКОПЈЕ ПРОСЛАВУВА 70 ГОДИНИ ОД СВОЕТО ПОСТОЕЊЕ

 

На 18 мај 2022 година со почеток во 11 часот, Економски институт-Скопје, при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, прославува 70 години од своето постоење. ПРОГРАМАТА на настанот може да се проследи преку видеоконференциска врска на платформата ZOOM.

Прочитај повеќе.

СТУДИСКИ ПРОГРАМИ

 
Финансиски менаџмент
Насоката Финансиски менаџмент е наменета за оние чија определба е менаџирање со комппании, сектори, административно раководење во јавниот сектор, работа во банки, финансиски сектори, финансиски консалтинг, инвестициски консалтинг и сл.

Меѓународна економија
Во рамките на студиската програма се изучуваат трговските режими и инструментите што се користат во националните трговски политики, како и особеностите на меѓународниот трговски систем.

Меѓународен менаџмент
Студиската програма обезбедува целокупна основа за разбирање на функционирањето на менаџментот, посебно на меѓународниот менаџмент, конекст на условите на работење на менаџерите.

Претприемништво
Претприемништвото е поврзано со современите научни сознанија, од кои треба да се развиваат нови, современи вештини и компетенции за создавање и развој на бизниси и унапредување на конкурентноста на националната економија.

Агробизнис
Програмата на агробизнисот ги нуди сите потребни знаења. Студентите од овој профил можат да се вработуваат и работат во подрачја на: организација на производство и преработка, владини агенции, маркетинг и дистрибуција на земјоделско-прехрамбени производи.

Бизнис менаџмент
Оваа програма овозможува запознавање со основите на корпоративното право, деловното право, правниот статус на субјектите, нивните органи, нивното влегување правниот промет, склучување договори и сл.

Логистика на бизнисот
Студиската програма опфаќа аспекти на: бизнис економијата, синџирите на снабдување и продажба, логистиката на меѓународниот бизнис, логистиката базирана на информациони технологии, осигурувањето, транспортот и шпедицијата.

Менаџерска економија
Оваа студиска програма е значајна за менаџерите да стекнат компетенции за да анализираат, планираат и да донесуваат одлуки за соодветен избор на ресурсите и како тие да се искоритуваат најефикасно (труд, капитал, земја и менаџерски капацитети).

Академски календар

Види го целиот календар

 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Почеток на студиска 2021/2022 година

 • 15 Окт - 14 Јан Времетраење на наставата во зимскиот семестар
 • 11 Окт - 11 Окт 11 Октомври, Ден на народното востание
 • 23 Окт - 23 Окт 23 Октомври, Ден на македонската револуционерна борба
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Ноември 2021

 • 01 Ное - 01 Ное 1 Ноември, Празникот на сите светци (католичка вероисповед)
 • 22 Ное - 22 Ное 22 Ноември, Ден на албанската азбука (албанска заедница)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2

Декември 2021

 • 08 Дек - 08 Дек 8 Декември, Св. Климент Охридски
 • 21 Дек - 21 Дек 21 Декември, Ден на наставата на турски јазик (турска заедница)
 • 25 Дек - 25 Дек 25 декември, прв ден на Божик (католичка вероисповед)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Јануари 2022

 • 01 Јан - 01 Јан 1 Јануари, Нова година
 • 06 Јан - 06 Јан 6 Јануари, Бадник (православна вероисповед)
 • 07 Јан - 07 Јан 7 Јануари, Божик
 • 19 Јан - 19 Јан 19 Јануари, Богојавление - Водици (православна вероисповед)
 • 27 Јан - 27 Јан 27 Јануари, Свети Сава (српската заедница)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6

Прва испитна сесија (4 недели)

 • 17 Јан - 11 Фев Прва испитна сесија (4 недели)
 • 07 Фев - 14 Фев Пријавување за запишување на втор циклус - втор рок
 • 15 Фев - 15 Фев Почеток на летниот семестар во студиската 2021/2022 година
 • 14 Фев - 27 Мај Времетраење на наставата во летниот семестар (15 недели) 14 февруари - 27 мај 2022
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1

Април 2022

 • 08 Апр - 08 Апр 8 Април, Меѓународен ден на Ромите
 • 18 Апр - 18 Апр 18 Април, втор ден на Велигден (католичка вероисповед)
 • 22 Апр - 22 Апр 22 Април, Велики петок (православна вероисповед)
 • 25 Апр - 25 Апр 25 Април, Велигден, втор ден на Велигден
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Мај 2022

 • 01 Мај - 01 Мај 1 Мај, Ден на трудот
 • 02 Мај - 02 Мај 2 Мај, Рамазан Бајрам, прв ден на Рамазан Бајрам
 • 23 Мај - 23 Мај 23 Мај, Национален ден на Власите
 • 24 Мај - 24 Мај 24 Мај, Св. Кирил и Методиј, Ден на сесловенските просветители
 • 30 Мај - 01 Јул Втора испитна сесија (5 недели)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3

Втора испитна сесија (5 недели)

 • 30 Мај - 01 Јул Втора испитна сесија (5 недели)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7

Јули 2022

 • 30 Мај - 01 Јул Втора испитна сесија 30 мај – 1 јули 2022
 • 09 Јул - 09 Јул 9 Јули, прв ден на Курбан Бајрам (муслиманска вероисповед)
 • По
 • Вт
 • Ср
 • Че
 • Пе
 • Са
 • Не
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4

Август 2022

 • 02 Авг - 02 Авг 2 Август, Ден на Републиката
 • 28 Авг - 28 Авг 28 Август, Успение на Пресвета Богородица (православна веро.)
 • 29 Авг - 31 Авг Пријавување за запишување на прв циклус - прв рок

Проекти

Во 65 годишниот период, во Економскиот институт се реализирани бројни  научни и апликативни истражувања кои го диференцираат како значајна и препознатлива институција за развој на научната  мисла  во  државата.  Преку  фундаментални, развојни и апликативни истражувања, Институтот  ја  развива научната дејност во областа на демографијата, економските и организациските науки. Во последните години, во доменот на научноистражувачката  и  издавачката  дејност,  Економскиот  институт  развива  успешна меѓународна  и  регионална  соработка  со  други  сродни  институти,  со  што  успешно  се позиционира како респектибилна научна институција на регионално ниво. Од  основањето,  па  до  денес,  во  Институтот  се  изработени  повеќе  од  500  проекти. Овде ќе бидат наброени само позначајните проекти кои се изработени од оснoвањето, па се до денес.  

Библиотека и изданија на ЕИС

 

Соработници и меѓународна соработка

 

За Економскиот Институт

 

Економскиот институт е основан од Владата на Народна Република Македонија, со уредба број 704 од 30 јуни 1952 година, како самостојна научно-истражувачка институција при Стопанскиот совет на Владата. Врз основа на одлуката на Советот на универзитетот “Св Кирил и Методиј” од Скопје, од први јануари 1966 година, Економскиот институт има статус на самостојна научно-истражувачка установа и рамноправна членка на Универзитетот.

Во својот повеќегодишен развој, Економскиот институт е поставен во функција на реализација на јавниот интерес на земјата, преку владини програми за развој на научно-истражувачката дејност, во делот на економијата.

Основна дејност на Економскиот институт претставува научно-истражувачката работа од областа на економските науки, образованието, оспособување и усовршување на научно-истражувачки кадри, создавање и развој на научно-истражувачка инфраструктура, издавачка дејност, како и други активности непосредно врзани со остварувањето на основната дејност. Во своето постоење, Економскиот институт се позиционира како значаен фактор на развојот на економската мисла во државата и нејзината имплементација во успешното разрешување на сите практични проблеми во оваа сфера.

adultsearch.com

 • mk
 • en