За Институтот

Економскиот институт – Скопје, како единица во состав на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, оваа година одбележува 70 години од своето постоење. Основан во далечната 1952 година како самостојна научноистражувачка институција при Стопанскиот совет на Владата на Народна Република Македонија, па сè до денес, постојано ја развива научната дејност во областа на економските науки, организациските науки и управување и демографијата. Прочитај повеќе >>

Летни школи во Европа

ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ ЕКТС

ТРЕТ ЦИКЛУС СТУДИИ

Списание Economic Development

SEE-6 Economic Outlook

Проекти

Информации од јавен карактер