Документи и акти

Со цел да се подобри транспарентноста и отчетноста, Економски Институт – Скопје секогаш навремено ги објавува
извештаите и информациите за јавноста да има подобри увиди во нашето работење

 • pictures.png
  АКТИ И ДОКУМЕНТИ
 • bill_icon
  ЗАВРШНА СМЕТКА
 • clock-1.png
  ЈАВНИ НАБАВКИ
 • evaluation_icon
  САМОЕВАЛУАЦИЈА
 • other_documents
  ОСТАНАТИ ДОКУМЕТНИ