Распоред на предавања за изборни и задолжителни предмети во летниот семестар 2023/2024 година

Распоред на предавања за изборни и задолжителни предмети за сите насоки (4+1) и (3+2) кои се слушаат во зимскиот семестар 2023/2024 година

ПРЕГЛЕДАЈ