СООПШТЕНИЕ: Одбрана на докторска дисертација на м-р Фиторе Рудхани

Согласно член 242 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт – Скопје известува дека кандидатката м-р Фиторе Рудхани јавно ќе ја брани докторска дисертација под наслов:

„The role of the microfinance institutions in the contemporary economy and their financial performance“/„Улогата на микрофинансиските институции во современата економија и нивното финансиско работење“.

 

Јавната одбрана ќе се одржи на ден 26.1.2024 година – петок, во12,00 часот, во Големата сала на Економски институт- Скопје.