Листа на изборни предмети Менаџерска економија
едногодишна студиска програма (4+1)

 

Изборни предмети (4+1)
БројПредметиНаставнициЕКТС
1.Економија на пари, банкарство и финансиски пазарипроф. д-р Диана Бошковска
проф. д-р Владимир Петковски
5
2.Економска регулацијапроф. д-р Снежана Костадиноска-Милошеска
проф. д-р Владимир Петковски
5
3.Економија на животна срединапроф. д-р Наташа Данилоска
проф. д-р Катерина Хаџи-Наумова Михајловска
5
4.Јавно-приватно партнерствопроф. д-р Елизабета Џамбаска
проф. д-р Александра Лозаноска
5
5.Дигитална економија и глобализацијапроф. д-р Зоран Јаневски
проф. д-р Владимир Петковски
5
6.Менаџерски договориПроф. д-р Елена Давитковска
Проф. д-р Ирина Мајовски
5