Љупка Квачковска Јовановиќ

Референт за благајна

Повеќе за Љупка Квачковска Јовановиќ

 

Родена е во 1974 година во Битола. Завршила основно училиште во ОУ „Наум Наумовски-Борче“ во Скопје. Средно образование завршила во СЕУ „Моша Пијаде“ во Скопје. Своето работно искуство го започнува во ЈУДГ ОЦ „13 ноември“ – Скопје, а го продолжува во Економскиот институт во Скопје на 27.12.2020 година, како самостоен референт за благајна. Покрај административната работа во благајната, работи и во делот на архивското работење во институтот.