Работна средба помеѓу проф. д-р Зоран Јаневски и Prof. Dr. Ulf Brunnbauer

На ден 21.3.2024 година се реазлира работна посета на директорот на Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung (IOS) од Regensburg, GermanyProf. Dr. Ulf Brunnbauer на Економски институт – Скопје, на која со директорот на институтот, проф. д-р Зоран Јаневски се договорија начини и полиња на заедничка соработка кои ќе бидат преточени во Меморандум за соработка.