НАСТАНИ

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022

ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022

Драги матуранти, наши идни студенти, ОТВОРЕН ДЕН на Универзитетот ,,Св.Кирил и Методиј” во Скопје, на 19 август 2022 во периодот 10-12 часот и 12-14 часот, со физичко присуство на секој од факултетите. Ќе бидат презентирани студиските програми на факултетите, активностите на студентите, центрите за кариера. Запознајте ги одблиску професорите и […]

Read More

ПРВИОТ МАГИСТРИРАН СТУДЕНТ НА ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ

ПРВИОТ МАГИСТРИРАН СТУДЕНТ НА ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ – СКОПЈЕ

Првиот магистриран студент на Економски институт – Скопје, м-р Зоран Станковски, кој во 2002 година магистрираше на студиската програма Меѓународна економија, беше во посета на Институтот. Во таа прилика му беше врачена Плакета и му беше подарен примерок од монографијата „70 години Економски институт – Скопје“.

Интернационална Конференција, онлајн, 1ви јуни 2022 (ВИДЕО)

Интернационална Конференција, онлајн, 1ви јуни 2022 (ВИДЕО)

Оваа година Економски Институт – Скопје прославува 70 години од своето постоење. Низ годините Економски Институт – Скопје ги прославува своите годишнини со научни конференции, меѓу другите активности, на релевантни и актуелни теми, како можност за презентација на научни истражувања, размена на мислења и започнување на академска дискусија. Како дел […]

Read More

KNOWLEDGE SHARING WORKSHOP FOR DOCTORAL RESEARCH ON VARIOUS TOPICS

KNOWLEDGE SHARING WORKSHOP FOR DOCTORAL RESEARCH ON VARIOUS TOPICS

Знаењето беше споделено, контактите се остварија и отворија нови врати за уште поуспешна иднина. Бројните фотографии од работилницата под наслов “Knowledge sharing workshop for doctoral research on various topics” го потврдија тоа. Образованието е основа за напредок и успех!!!http://ek.rapid.si/wp-content/uploads/2022/06/Knowledge-sharing-workshop.mp4

“ЕВРОПСКИТЕ ЕКОНОМИИ ПО КОВИД-19: ПРЕДИЗВИЦИ И ИМПЛИКАЦИИ ЗА МАКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА’’

“ЕВРОПСКИТЕ ЕКОНОМИИ ПО КОВИД-19: ПРЕДИЗВИЦИ И ИМПЛИКАЦИИ ЗА МАКРОЕКОНОМСКАТА ПОЛИТИКА’’

На 27-28 Октомври 2022 година Институтот за економски науки од Белград организира меѓународна научна XIV-та годишна конференција на тема: “European Economies after Covid-19: Challenges and implications for the Macroeconomic Policy’’. Економски институт – Скопје и останатите институтции од асоцијацијата SEEA  се јавуваат во улога на коорганизатори на оваа конференција. Повеќе детали за конференцијата можете да најдете на следниов […]

Read More

Ново издание на Меѓународната Публикација SEE-6 Economic Outlook (Vol.8 No.1 2022)

Ново издание на Меѓународната Публикација SEE-6 Economic Outlook (Vol.8 No.1 2022)

Новото издание на меѓународната публикација SEE-6 Economic Outlook е достапно во електронска верзија на следниов линк. Како и вообичаено, оваа публикација дава преглед на економските трендови и краткорочните предвидувања за РС Македонија и останатите земји од Југоисточна Европа кои се предмет на анализа како: Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна […]

Read More

Конкурс за студентска мобилност во рамки на ERASMUS+ програмата за летниот семестар во академската 2022-2023

Конкурс за студентска мобилност во рамки на ERASMUS+ програмата за летниот семестар во академската 2022-2023

Во рамки на програмата ЕРАЗМУС+ K103 на Европската комисија, Универзитетот „Св. Кирил и Методиј” распишува конкурс за доделување стипендии за студенти за студиски престој на високообразовните институции во ЕУ. Право на пријавување имаат само редовни студенти со завршена прва година  на студии. Времетраење на мобилноста за студенти: еден семестaр (летен […]

Read More

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.24  No. 1/2022, April 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development Year.24 No. 1/2022, April 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.1 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More