НАСТАНИ

Ново издание на Меѓународната Публикација SEE-6 Economic Outlook (Vol.8 No.2 2022)

Ново издание на Меѓународната Публикација SEE-6 Economic Outlook (Vol.8 No.2 2022)

Новото издание на меѓународната публикација SEE-6 Economic Outlook е достапно во електронска верзија на следниов линк. Како и вообичаено, оваа публикација дава преглед на економските трендови и краткорочните предвидувања за РС Македонија и останатите земји од Југоисточна Европа кои се предмет на анализа како: Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна […]

Read More

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ ЗА СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА СПИСАНИЕТО ECONOMIC DEVELOPMENT!

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ ЗА СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА СПИСАНИЕТО ECONOMIC DEVELOPMENT!

Економски Институт – Скопје објавува ПОВИК за доставување на трудови за следното издание на меѓународното научно списание Economic Development, кое е индексирано во датабазата на EBSCO и публикува теоретски и емпириски истражувања од економски науки и организациски науки и менаџмент. Во списанието се објавуваат трудови како: есеи, стручни трудови, осврти, […]

Read More

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 5/2022, December 2022

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 5/2022, December 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.5 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

Вебинар: Предизвици и можности за развој на МПС во РСМ

Вебинар: Предизвици и можности за развој на МПС во РСМ

На 23.11.2022 година во организација на Екoномскиот институт – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а како дел од јубилејната програма на институтот за одбележување на неговото 70 годишно постоење, се одржа вебинар на тема Предизвици и можности за развој на МПС во Република Северна Македонија. Предавачите […]

Read More

ОТВОРЕН ДЕН на ЕИС

ОТВОРЕН ДЕН на ЕИС

ОТВОРЕН ДЕН на Економски институт – Скопје, на 2 декември 2022 година од 11:00 до 13:00 часот во просториите на нашиот институт. Дојдете на Економски институт – Скопје да се запознаете со нашите едногодишни и двогодишни студиски програми од втор циклус на студии! Студирајте на Универзитетот со најдолга традиција во […]

Read More

Светски ден на науката за мир и развој

Светски ден на науката за мир и развој

На 10 Ноември 2022 година, Економскиот институт – Скопје беше дел од настанот со кој Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ го одбележa Светскиот ден на науката за мир и развој. Оваа година, покрај доделување на Наградата за најдобри научници/уметник на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ за 2021 година, Универзитетот додели […]

Read More

Работна посета на Институтот за економски науки во Белград

Работна посета на Институтот за економски науки во Белград

Работна средба и вмрежување на вработените од Економски институт – Скопје и Институтот за економски науки во Белград што на наше огромно задоволство поттикна размена на мислења и споделување на искуства за заеднички идни активности и можности за продлабочена соработка.

ВЕБИНАР: Предизвици и можности за развој на МСП во РСМ

ВЕБИНАР: Предизвици и можности за развој на МСП во РСМ

Почитувани, Чест ни е да Ве известиме дека Економскиот институт – Скопје годинава прославува 70-годишнина. За таа цел Економскиот институт-Скопје, меѓу другите активности, организира и серија на вебинари на релевантни и актуелни теми, како можност за презентирање на научно истражување, размена на мислења и иницирање академска дискусија. Вториот вебинар од […]

Read More

XIV Меѓународна научна конференција

XIV Меѓународна научна конференција

На 27 и 28 октомври 2022 година се одржа XIV Меѓународна научна конференција: “European Economies after COVID-19: Challenges and Implications for the Macroeconomic Policy” во која Економскиот институт – Скопје се јави во улога на коорганизатор заедно со останатите институти од асоцијацијата SEEA. Конференцијата се спроведе на хибриден начин – во просториите на […]

Read More

Еднонеделна меѓународна студентска мобилност на докторандите од Економски институт – Скопје

Еднонеделна меѓународна студентска мобилност на докторандите од Економски институт – Скопје

Докторандите од Економски институт – Скопје реализираа еднонеделна меѓународна студентска мобилност на Институтот за економски науки во Белград. Во рамки на престојот беа остварени следните активности: Запознавање со менторите и катедрите на Институтот за економски науки во Белград Размена на ставови и мислења за идни соработки со колегите од Институтот […]

Read More