КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2023/2024

Почитувани,
Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии на Економски Иститут во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2023/2024 година е објавен и истиот е достапен на следниот ЛИНК.

  • ПРИЈАВУВАЊЕ 02.10-13.10.2023
  • ЗАПИШУВАЊЕ 16.10-17.10.2023