Евалуациони активности – ИЦЕДА проект

Во периодот 23-26 јануари 2023 година, проф. д-р Климентина Попоска и проф. д-р Искра Станчева-Гигов земаа учество на „Privacy week“ во  Белград (Србија), организирана од страна на Partners for Democratic Change Serbia и Metamorphosis Foundationво улога на евалуатори на ЕУ проектот ИЦЕДА (ICEDA-Increasing Civic Engagement in the Digital Agenda)