Свечено стапување на должност на новоизбраниот ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје

На 15 септември 2023 година, се одржа инаугурацијата-свечено стапување на должност на новоизбраниот ректор на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје проф. д-р Биљана Ангелова редовен професор на Економскиот институт-Скопје.