Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски институт – Скопје по конкурс за 2023/2024 година на трет циклус

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски институт – Скопје по конкурс за 2023/2024 година на трет циклус -докторски студии на студиската програма Економски науки, кои ги исполнуваат условите – втор уписен рок