Трет циклус

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски институт – Скопје по конкурс за 2023/2024 година на трет циклус

Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски институт – Скопје по конкурс за 2023/2024 година на трет циклус -докторски студии на студиската програма Економски науки, кои ги исполнуваат условите – втор уписен рок    

Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии 2023/2024

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2023/2024 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_%202023-24.pdf УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ: На докторски студии можат да се запишат […]

Read More

Конкурс за трет циклус на студии – втор уписен рок

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ: На докторски студии можат да се запишат […]

Read More

ТРЕТ ЦИКЛУС: Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски Институт – Скопје

Почитувани, на следниот линк можете да ги погледнете прелиминарните листи на пријавени кандидати на трет циклус студии на Економски Институт – Скопје Прелиминарна листа на пријавени кандидати на Економски Институт – Скопје по конкурс за 2022/2023 година на трет циклус – програма Организациони науки и управување (менаџмент)

Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ: На докторски студии можат да се запишат […]

Read More