Професорката Биљана Ангелова е новиот ректор на УКИМ

Економски институт-Скопје со особена чест и задоволство објавува дека новиот Ректор  на УКИМ е проф. д-р Биљана Ангелова, редовен професор на Институтот.
Упатуваме искрени честитки со желба за успешен мандат!