ПРОСЛАВА НА 70 ГОДИНИШНИНАТА НА ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ (ВИДЕО)

На следниов линк можете да ја погледнете снимката од Прославата на јубилејот 70 години Економски институт-Скопје.