Распоред на летниот семестар 2021/2022 година

Распоред на предавање за изборни и задолжителни предмети на сите насоки од Втор Циклус Студии (4+1) и (3+2) на Економскиот Институт – Скопје за летниот семестар 2021/2022 година.

Распоредот ви го доставуваме во прилог – РАСПОРЕД