Распоред на предавања за изборни и задолжителни предмети на сите насоки од втор циклус студии

Почитувани,

Во прилог е Распоред на предавања за изборни и задолжителни предмети на сите насоки од втор циклус студии (4+1) и (3+2) на Економски институт- Скопје за зимскиот семестар 2022/2023 година.
Наставните активности во зимскиот семестар ќе се одвиваат во периодот од 24.10.2022-20.12.2022 година

Превземи