Вебинар на тема: ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ

На 19.4.2021 година во организација на Екномски институт – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Република Северна Македонија и TOBB ETU Универзитетот од Анкара, Турција, се одржа вебинар на тема ПРЕТПРИЕМНИЧКИ ПРЕДИЗВИЦИ ВО ВРЕМЕ НА ПРОМЕНИ. Модератор на вебинарот беше Проф. д-р Зоран Иванов од TOBB ETU, а предавачи на различни теми од областа на претприемништвото беа:

– Prof. Ramazan Aktas (TOBB ETU University, Turkey) – Global Entrepreneurship

– Проф. Зоран Јаневски (Директор на Економски институт – Скопје, Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје) – Methodology for determining the probability of success of entrepreneur’s business idea

– Prof. Arda Tokat (TOBB ETU University, Turkey) – Entrepreneurs challenges in correlation to changes of economic environment

– Prof. Vladimir Simovic (Institute of Economic Sciences, Belgrade, Serbia) – Do we provide our students with enough digital entrepreneurial competences?

Вебинарот го следеа слушатели (студенти, професори, истражувачи, претставници на комори и бизнис асоцијации, креатори на политики од областа на претприемништво) од Република Северна Македонија, Турција, Србија и регионот. Целиот вебинар може да се проследи на следниот линк: https://www.youtube.com/watch?v=Suqf4wb4X08