ЗАПИШУВАЊЕ НА ЛЕТЕН СЕМЕСТАР ВО УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА (втор циклус студии) ЌЕ СЕ ВРШИ ОД 03.03.2023 – 06.03.2023

Почитувани студенти,

Се известуваат студентите од втор циклус студии дека запишувањето на летниот семестар ќе се врши од 03.03.2023 до 06.03.2023 година.

Потребни документи:

–          Образец за запишување на семестар

–          Уплата за летниот семестар согласно договорот при запишување.