Огласна табла

СООПШТЕНИЕ: Одбрана на докторска дисертација на м-р Петар Богојески

Согласно член 242 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт– Скопје известува дека кандидатот м-р Петар Богојески јавно ќе ја брани неговата докторска дисертација под наслов: „Трендови на претприемништво во јавниот сектор на Европската Унија, со осврт на македонскиот јавен сектор“.   Јавната одбрана ќе […]

Read More

СООПШТЕНИЕ: Одбрана на докторска дисертација на м-р Фиторе Рудхани

Согласно член 242 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт – Скопје известува дека кандидатката м-р Фиторе Рудхани јавно ќе ја брани докторска дисертација под наслов: „The role of the microfinance institutions in the contemporary economy and their financial performance“/„Улогата на микрофинансиските институции во современата […]

Read More

Заверување на семестар и пријавување на испити за јануарско-февруарска сесија

Почитувани студенти, Заверување на семестар  и пријавување на испити за јануарско-февруарската испитна сесија започнува од 15.01.2024 заклучно со 22.01.2024 година. Испитната сесија ќе започне на 29.01.2024 и ќе трае до 14.02.2024 година. Распоредот ќе ви биде испратен дополнително. Потребни документи за заверка на семестар –       Образец за заверување семестар –       Пријавен лист […]

Read More

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2023/2024 – ВТОР УПИСЕН РОК

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии на Економски Иститут во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2023/2024 година е објавен и истиот е достапен на следниот ЛИНК. ПРИЈАВУВАЊЕ 05.02-16.02.2024 ЗАПИШУВАЊЕ 20.02- 21.02.2024

СООПШТЕНИЕ: Одбрана на докторска дисертација на м-р Неда Малеска Сачмароска

Согласно член 242 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт – Скопје известува дека кандидатката м-р Неда Малеска Сачмароска јавно ќе ја брани нејзината докторска дисертација под наслов: „Управување и раководење со јавната администрација насочено кон резултати“. Јавната одбрана ќе се одржи на ден 4.10.2023 […]

Read More

Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии 2023/2024

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2023/2024 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_%202023-24.pdf УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ: На докторски студии можат да се запишат […]

Read More

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ 2023/2024

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии на Економски Иститут во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2023/2024 година е објавен и истиот е достапен на следниот ЛИНК. ПРИЈАВУВАЊЕ 02.10-13.10.2023 ЗАПИШУВАЊЕ 16.10-17.10.2023