Огласна табла

Конкурс за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ: На докторски студии можат да се запишат […]

Read More

Одбрана на докторска дисертација на м-р  Гентиана Гега

Согласно член 242 од Статутот на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Економски институт – Скопје известува дека кандидатката м-р  Гентиана Гега  јавно ќе ја брани нејзината докторска дисертација под наслов: „Можности за воспоставување и јакнење на социјалната економија во земјите од Западен Балкан”/”Opportunities for establishing and fostering the social […]

Read More

Одбрана на докторска дисертација на м-р Арбенита Косуми

Докторска дисертација – Арбенита Косуми Тема: PROFITABILITY DETERMINANTS OF COMMERCIAL BANKS IN DYNAMIC ENVIRONMENT: EVIDENCES FROM THE REPUBLIC OF NORTH MACEDONIA Ментор: Проф. д-р Климентина Попоска одбрана: 17.02.2022 година, со почеток во 12.00 часот Начин на одбрана: Електронски, преку Teams на следниот ЛИНК

Распоред на летниот семестар 2021/2022 година

Распоред на предавање за изборни и задолжителни предмети на сите насоки од Втор Циклус Студии (4+1) и (3+2) на Економскиот Институт – Скопје за летниот семестар 2021/2022 година. Распоредот ви го доставуваме во прилог – РАСПОРЕД

Повик за доставување на трудови за следното издание на списанието Economic Development

Економски Институт – Скопје објавува ПОВИК за доставување на трудови за следното издание на меѓународното научно списание Economic Development, кое е индексирано во датабазата на EBSCO и публикува теоретски и емпириски истражувања од економски науки и организациски науки и менаџмент. Во списанието се објавуваат трудови како: есеи, стручни трудови, осврти, […]

Read More

Економски институт – Скопје: Анкетен Прашалник

Во  Економскиот институт – Скопје во тек е реализација на проектот под наслов „Квалитетот на живот на населението во Република Северна Македонија во време на Covid-19 пандемијата мерен преку индикаторите за квалитет на живот“. Целта на овој проект е да се прикажат постојните состојби на повеќе индикатори за квалитет на живот […]

Read More

Конкурс за запишување на студенти на втор циклус на студии 2021/2022

Почитувани, Во тек се уписите за запишување студенти на втор циклус студии во вториот уписен рок во учебната 2021/2022 година на следниве програми : – Финансиски менаџмент – Претприемништво – Меѓународна трговија – Меѓународен менаџмент – Агробизнис – Менаџерска економија – Бизнис логистика – Логистика на бизнисот Повеќе информации за […]

Read More