Галерија

KNOWLEDGE SHARING WORKSHOP FOR DOCTORAL RESEARCH ON VARIOUS TOPICS

KNOWLEDGE SHARING WORKSHOP FOR DOCTORAL RESEARCH ON VARIOUS TOPICS

Знаењето беше споделено, контактите се остварија и отворија нови врати за уште поуспешна иднина. Бројните фотографии од работилницата под наслов “Knowledge sharing workshop for doctoral research on various topics” го потврдија тоа. Образованието е основа за напредок и успех!!!http://ek.rapid.si/wp-content/uploads/2022/06/Knowledge-sharing-workshop.mp4