Работилници

KNOWLEDGE SHARING WORKSHOP FOR DOCTORAL RESEARCH ON VARIOUS TOPICS

KNOWLEDGE SHARING WORKSHOP FOR DOCTORAL RESEARCH ON VARIOUS TOPICS

Знаењето беше споделено, контактите се остварија и отворија нови врати за уште поуспешна иднина. Бројните фотографии од работилницата под наслов “Knowledge sharing workshop for doctoral research on various topics” го потврдија тоа. Образованието е основа за напредок и успех!!!http://ek.rapid.si/wp-content/uploads/2022/06/Knowledge-sharing-workshop.mp4

Работилница на тема: Финансирање на меѓународните организации: Искуства, можности и предизвици

Работилница на тема: Финансирање на меѓународните организации: Искуства, можности и предизвици

На 28 Ноември 2018 година,  на Економскиот институт – Скопје се одржи работилница на тема „Финансирање на меѓународните организации: Искуства, можности и предизвици”. На истата учествуваа меѓународни и регионални организации, високообразовни установи и организации од граѓанскиот сектор. Настанот се организираше во соработка со МВР. Работилницата ја отвори директорот на институтот, […]

Read More