Распоред на предавања за изборни и задолжителни предмети во летниот семестар 2022/2023 година

Распоред на предавања за изборни и задолжителни предмети за сите насоки (4+1) и (3+2)

кои се слушаат во летниот семестар 2022/2023 година.

Прегледај РАПОСРЕД ⇓