ВЕБИНАРИ

Почитувани,
По повод 70-годишнината од постоењето, Економскиот институт-Скопје, меѓу другите активности, организира и серија на вебинари на релевантни и актуелни теми, како можност за презентирање на научно истражување, размена на мислења и иницирање академска дискусија. Првиот вебинар, од серијата на вебинари ќе се оджи на 6 Април и истиот ќе ја разработува темата: Пост Ковид-19 предизвиците за развојот на македонската економија. За повеќе информации како и за начинот за пријавување можете да кликнете на следниот линк.