XII МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “НОВИ ТРЕНДОВИ ВО БИЗНИС ЕКОНОМИЈАТА: КОНКУРЕНТНОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИСКИ ИНОВАЦИИ

XII МЕЃУНАРОДНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЈА “НОВИ ТРЕНДОВИ ВО БИЗНИС ЕКОНОМИЈАТА: КОНКУРЕНТНОСТ, ДИГИТАЛИЗАЦИЈА И ФИНАНСИСКИ ИНОВАЦИИ”, организирана од Економски Институт – Белград, Република Србија и Економски Институт – Скопје, Република Северна Македонија, 28-29 октомври 2020 година.

ГЛАВНИ ЦЕЛИ НА НАСТАНОТ

Економски Институт ја најавува XII Меѓународна научна конференција. Секоја година оваа конференција ги собира меѓународните истражувачи, научници и креатори на политики за да ги презентираат и дискутираат резултатите од своите истражувања од областа на економските науки. Темата на овогодинешната конференција – Нови трендови во бизнис економијата: Конкурентоност, дигитализација и финансиски иновации – е избрана за да се прилагодат разновидни прашања и импликаци поттикнати од воведување на најразличните иновации и начини на дигитализација во бизнисите и општеството. Главна цел на Конференцијата е да ги сподели знаењата и стручноста од областа на економијата во дигиталната ера. Ние имаме тенденција да ги собереме истражувачите, научниците, студентите на докторски студии и креаторите на политики, да ги претстават своите идеи, да добијат повратни информации и да уживаат во големите можност за вмрежување.

Повеќе детали за конференцијата можете да најдете на следниов линк: https://www.ien.bg.ac.rs/ies-conference/archive20.html