XIV Меѓународна научна конференција

На 27 и 28 октомври 2022 година се одржа XIV Меѓународна научна конференција: “European Economies after COVID-19: Challenges and Implications for the Macroeconomic Policy” во која Економскиот институт – Скопје се јави во улога на коорганизатор заедно со останатите институти од асоцијацијата SEEA. Конференцијата се спроведе на хибриден начин – во просториите на Институтот за економски науки во Белград и онлајн.
За успешната реализација на оваа конференција придонесоа 2 еминентни говорници од престижни европски универзитети, 4 искусни модератори, повеќе од 30 истражувачи од 10 различни европски и азиски земји и преку 70 присутни слушатели од економскиот и академскиот сектор.