Articles by: trinitymedia

КОНКУРС ЗА ЗАПИШУВАЊЕ НА СТУДЕНТИ НА ВТОР ЦИКЛУС СТУДИИ – ВТОР УПИСЕН РОК

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на втор циклус студии – втор уписен рок на студиските програми на Економски Иститут во Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: Microsoft Word – Slobodni-mesta-2022-2023 (ukim.edu.mk)

Ново издание на Меѓународната Публикација SEE-6 Economic Outlook (Vol.8 No.2 2022)

Ново издание на Меѓународната Публикација SEE-6 Economic Outlook (Vol.8 No.2 2022)

Новото издание на меѓународната публикација SEE-6 Economic Outlook е достапно во електронска верзија на следниов линк. Како и вообичаено, оваа публикација дава преглед на економските трендови и краткорочните предвидувања за РС Македонија и останатите земји од Југоисточна Европа кои се предмет на анализа како: Србија, Босна и Херцеговина, Хрватска, Црна […]

Read More

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ ЗА СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА СПИСАНИЕТО ECONOMIC DEVELOPMENT!

ПОВИК ЗА ДОСТАВУВАЊЕ НА ТРУДОВИ ЗА СЛЕДНОТО ИЗДАНИЕ НА СПИСАНИЕТО ECONOMIC DEVELOPMENT!

Економски Институт – Скопје објавува ПОВИК за доставување на трудови за следното издание на меѓународното научно списание Economic Development, кое е индексирано во датабазата на EBSCO и публикува теоретски и емпириски истражувања од економски науки и организациски науки и менаџмент. Во списанието се објавуваат трудови како: есеи, стручни трудови, осврти, […]

Read More

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 5/2022, December 2022

ИЗЛЕЗЕ НАЈНОВИОТ БРОЈ НА НАШЕТО СПИСАНИЕ Economic Development Year.25 No. 5/2022, December 2022

Излезе најновиот број на нашето списание Economic Development- Економски развој год.24 бр.5 (2022). Ова е меѓународно списание кое се објавува во електронска форма. Уредувачкиот одбор е составен од домашни и странски научници. Излегува 2 пати во годината, во јуни и декември. Опфаќа трудови од економски и социјален развој, демографија, образование, […]

Read More

Комеморативна седница за Проф. Марија Таковска

Комеморативна седница за Проф. Марија Таковска

На 15.12.2022 година со почеток во 11 часот во просториите на Економски институт – Скопје (голема сала) ќе се одржи комеморативна седница за прерано починатата колешка Проф. Марија Таковска. Ве покануваме уште еднаш да и одадеме почит на професорката. Економски институт – Скопје

Конкурс за трет циклус на студии – втор уписен рок

Почитувани, Конкурсот за запишување на студенти на трет циклус студии – докторски студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во академската 2022/2023 година е објавен и истиот е достапен на следниот линк: https://www.ukim.edu.mk/dokumenti_m/Konkurs_III_ciklus_2022-23.pdf УСЛОВИ И НАЧИН НА ЗАПИШУВАЊЕ СТУДЕНТИ: На докторски студии можат да се запишат […]

Read More

Вебинар: Предизвици и можности за развој на МПС во РСМ

Вебинар: Предизвици и можности за развој на МПС во РСМ

На 23.11.2022 година во организација на Екoномскиот институт – Скопје при Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, а како дел од јубилејната програма на институтот за одбележување на неговото 70 годишно постоење, се одржа вебинар на тема Предизвици и можности за развој на МПС во Република Северна Македонија. Предавачите […]

Read More